Menamo bokšto restauracija

2009-2021, Vilniaus rotušė