Rīgas Ola

Latvijos Nacionalinis Muziejus, 2010, Ryga

Muziejaus išplėtimo projektas RĪGAS OLA (Rygos Kiaušinis) – DEDIKACIJA LATVIJOS NACIONALINIAM MUZIEJUJ, KAIP SUTARTINEI TAUTOS KULTŪROS PAVELDO SAUGOJIMO IR RAIŠKOS VIETAI.